10 augusti 2006

Folkpartiet och detaljerna

De borgerliga partierna brukar banna oss socialdemokrater för att vi vill detaljreglera skolan. Den 3 oktober 2005 skrev folkpartiet en motion om läraryrket till riksdagen. På sidan 10 kan vi läsa:

En avgörande framgångsfaktor för svensk skola är att skolledarna får frihet från detaljerande bestämmelser. Skollagen måste ändras så att professionen får utrymme att själva utveckla respektive skola efter lokala förhållanden.
Jag skulle inte kunna säga det bättre själv även om jag inte är säker på att det krävs några lagändringar. Lärare är utbildade pedagoger så de borde rimligtvis veta mer om hur man ska undervisa än jag som inte är pedagog och sitter i en stadsdelsnämnd i Göteborg och beslutar om skolorna i min stadsdel. Så långt är allt väl. Jag och folkpartiet är överens.

Döm då av min förvåning när jag fick reda på att de vill upprätta en lista över böcker som barnen ska läsa under sin skolgång. I ena stunden säger de att skolan inte ska detaljeregerlas, i nästa stund ska folkpartiet bestämma vilka böcker barnen ska läsa.

Är det folkpartiets version av "frihet från detaljerade bestämmelser"?

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

Länkar till det här inlägget:

Skapa en länk

<< Startsida