10 november 2006

Stockholm och utjämningsskatten

DN rapporterar att regeringen återinför trängselskatterna någon gång under första halvåret 2007. Moderaterna i grannkommunerna är sura och det är inte så konstigt. Om jag hade bott i Stockholm hade jag röstat ja i folkomröstningen men nu framgår det tydligt att hela processen var ett borgerligt spektakel som kommer att få en allvarlig konsekvens.

Spektaklet

Borgerliga kommunpolitiker i kranskommunerna i Stockholms län har vittnat om att de blev ombedda att genomföra folkomröstningar av moderaterna centralt trots att folkomröstningarna trots att det inte fanns något beslut någonstans som klargjorde vilket inflytande rösterna skulle få. Före valet sa moderaterna att hela regionens folkomröstningsresultat skulle räknas. Några veckor senare, efter folkomröstningen, var beskedet det motsatta.

Det är tydligt att moderaterna använda folkomröstningsinstitutet i moderat kampanjsyfte.

Konsekvensen

Enligt förslaget ska överskottet från trängselskatterna återinvesteras i vägar i Stockholmsregionen. Därmed frångår regeringen principen om statlig finansiering av vägar. Den statliga finansieringen är viktig, det är nämligen inte bara stockholmarna som har nytta av vägarna i Stockholm. Vi andra åker på vägarna ibland och vi andra påverkas av den stockholmska konkunkturen som i sin tur påverkas av infrastrkturen. Vägarna i Stockholm berör alltså hela Sverige och därför ska de betalas av hela Sverige.

Stockholmarna får nu betala två saker, det ena är sina egna vägar och det andra är pengar till det interkommunala skatteutjämningssystemet. Vi andra behöver bara betala till utjämningssystemet, våra vägar finansieras av staten.

Det är orimligt stockholmarna ska betala för båda saker med vi andra bara behöver betala för det ena.

Moderaterna har länge argumenterat emot skatteutjämningssystemet. Kanske är detta det första steget för att utarma utjämningen. Jag undrar om Maud Olofsson har tänkt på det eller om hon har lagt sig platt för moderaterna i den här frågan också.

Detta inlägg är pingat på Intressant.se.

Andra bloggar om

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida