22 juli 2008

Vad vilja EU-motståndarna?

Nedan finns min ledare i denna veckas nummer av Ny Tid. Bakgrunden är att jag är lite trött på att Sveriges EU-motståndare aldrig säger hur de vill ha det. De säger bara hur de inte vill ha det.

Vår dröm har inget hemland

Anta att du har en passare. Sätt nålen i Barsebäck och pennan i Treriksröset och rita en cirkel. (Se bilden). Cirkeln sträcker sig långt ner i Italien. Zlatan Ibrahimovic i Milano bor närmare Barsebäck än vad vår partivän Kenneth Stålnacke som är kommunalråd i Kiruna gör.

Kenneth fick rösta i folkomröstningen om Barsebäcks framtid men det fick inte Zlatans grannar i Milano göra. Det fick inte heller grannarna till vår partivän Helle Thorning-Schmidt i Köpenhamn trots att de bodde bara ett par mil därifrån. Om Barsebäck hade råkat ut för en härdsmälta skulle Helle och hennes grannar ha drabbats hårt.

Vem vet, om Sverige hade krigat bättre på 1600-talet hade kanske Danmark varit svenskt och då hade de faktiskt fått vara med och avgöra Barsebäcks framtid, men inte ska väl människors möjlighet att påverka bygga på sådant?

Barsebäcks framtid borde ha fått avgöras av fler än oss i Sverige. Kartan på bilden är inte exakt, till exempel så ligger halva Ukraina utanför cirkeln och jag vet inte hur många av Ukrainas 47 miljoner invånare som bor där men det är inte så viktigt. Det viktiga är att ungefär 450 miljoner människor bor nära Barsebäck men att bara nio miljoner av dem fick vara med och påverka dess framtid trots att strålningen inte hade gjort halt vid Öresund.

Beslut som rör människor i mer än ett land måste också hanteras på något sätt och frågan är hur det ska gå till. Jag vill ha ett demokratiskt organ som bygger på principen en människa en röst. Det viktiga är en människas åsikter, ideologi och drömmar om framtiden, inte om hon är svensk, dansk eller tysk. Vår dröm om en värld byggd på demokrati, rättvisa och solidaritet har nämligen inget hemland, den är global.

Jag har läst allt på Socialdemokratiska EU-kritikers hemsida. Jag ville veta hur de vill att frågor som berör invånare i mer än att land ska avgöras. De säger mycket om hur det inte ska gå till men jag hittade bara en mening om hur det ska gå till: "Vår vision av Europa är en kontinent av självständiga, men samarbetande stater."

Ett system där självständiga stater är grunden innebär att människor som inte bor i denna självständiga stat men ändå påverkas av något i den, som danskarna och Barsebäck, inte får vara med och påverka. Förutom att det är odemokratiskt och att det innebär att den stat som vill minst alltid kommer att bestämma så är det obegripligt att socialister kräver att man ska ha ”rätt” pass för att få påverka sitt liv.

Visst, det innebär att vi blir överkörda ibland men vad ger oss rätten att vägra människor inflytande över något som berör dem?

Nej-sidan är svaret skyldig, varför vill ni ha det så?

Bloggar om och annat Intressant

Etiketter: